Här är vårt förslag till förklaringar av tantra och andra begrepp inom Närhet och närhet…

Närhet
Mänsklig närhet är ett grundläggande behov, oavsett om man är bebis, mitt i livet eller äldre. Behovet av närhet till andra människor är både fysiskt, socialt och existentiellt.

Tantra
Historiskt är Tantra en tillämpning och blandning av några av hinduismens, buddhismens, Jaina-religionens och taoismens traditioner. Ordet Tantra kommer från Sanskrit, TAN = vävnad och TRA av TR = att göra, fullfölja, överskrida, utvidga. Det skulle kunna betyda att allt hör samman som en väv, låt oss utvidga den förnimmelsen.

Även om allt i denna urgamla Tantriska tradition inte finns kvar i det som nuförtiden kallas för tantra, så är nog de flesta överens om att i tantran så vill vi sammanfläta, integrera allt det vi är. Det vill säga att kropp, tal och sinne, våra handlingar, det vi gör om dagarna och vår andliga strävan ska bli till ett.

Inom Närhet så bryr vi oss inte så mycket om vad vi kallar det vi håller på med. Vi vill att människor ska komma nära varandra, fysiskt och psykisk. Vi tror att vi behöver öva på att komma nära oss själva och andra människor. Genom olika övningar där vi använder bland annat andning, ljud och rörelser tystar vi tankarna och kommer djupare in i kroppen. Många av övningarna syftar till att lära deltagarna hur de kan vara öppna och ärliga mot sig själva och andra, vilket är grunden för att närhet ska kunna skapas.

Lust
Lust är en vital impuls för vår egen naturs fördel, det hörs bara genom ordet livslust. Lust till livet och allt som livet har att erbjuda. 

Lust är något som vi ofta arbetar bort från våra liv eftersom det som händer när vi låter lusten styra är att vi tappar kontrollen, vi blir sårbara. Föreningen vill hjälpa människor att ta tillbaka lusten, att låta dem uppleva sin lust och andra känslor utan att kämpa emot dem. Det är när vi låter lusten guida oss som det vi kallar flöde uppstår.

Sex
Tantra och sex är inte samma sak, det skulle vara som att säga att ett äpple och mat är samma sak. Äpple skulle kunna vara en del av maten. Tantra är en gammal tradition, livsfilosofi där lust och sex får vara med som en vägledning (till skillnad från många traditioner och religioner där vi på ett eller annat sätt trycker bort dem).

Inom tantran tror man inte på att utesluta den sexuella energin utan låter den vara med och ta plats, den är en naturlig del av att vara människa. Föreningen vill uppmärksamma att vi som människor är skapade genom den sexuella kraften.  Skillnaden mellan vad som är sex, sensuellt, närhet, vänskap och möten behöver inte vara så svart och vitt. Sex är liv, sex är kraft. Denna kraft behöver absolut inte handla om sex i konventionell bemärkelse utan mer som en energi, känsla, förnimmelse, spänning och lugn att leva.

Vi är skapade av sex, tar vi bort sexet så tar vi bort oss själva.

“Tantra använder den sexuella akten för att integrera dig, men du kommer att behöva dyka in i dig själv meditativt. Glöm bort allt som du har hört om sex; det som samhället, kyrkan och religionen har sagt till oss, liksom våra lärare. Glöm bort allt detta, och hänge dig helt åt dig själv.”

-Osho-

Beröring
Beröring är ett grundbehov vi människor har. Små barn som inte får beröring riskerar att dö. För alla människor finns det massor av positiva effekter av beröring, t ex blodtrycket sänks, stresshormoner minskar, sår läker snabbare, immunförsvaret stärks.

Forskning har visat att bristen på beröring ger en känsla av att något fattas i livet, s.k skin hunger (hudhunger) uppstår. Vi har då fått en brist på mänsklig kontakt.

Föreningen vill skapa möjlighet för människor att få och ge beröring. Och föreningen vill verka för att träna människor till att känna tydligare hur beröring känns i deras kroppar, då det är vår erfarenhet är att ju mer jag själv känner i min hand, desto mer kommer du våga ta in av beröringen.

För att beröra någon annan behöver du själv bli berörd.
På ett fysiskt plan är det här inte så svårt att förstå: om jag lägger min hand på din axel så berör din axel min hand lika mycket som min hand berör din axel. På ett djupare plan kan man säga att beröring är kommunikationen till närhet; ju mer jag kan känna in vad jag själv vill desto fler nyanser kan jag ge dig. Och ju fler av de nyanserna du kan känna in, desto bättre kan vi två kommunicera och komma nära.

Kommunikation
Jag kan föra en monolog för att uttrycka en åsikt, utan intresse för den jag pratar med, men jag kan också vara delaktig i en dialog där det jag säger påverkar dig, och tvärtom. Ju mer jag kan känna in om du är intresserad av det jag pratar om, i nuet och utan tankar på vad som ska komma sen, desto lättare är det för mig att känna om du vill fortsätta samtalet eller inte. Ju mer du känner in på vilket sätt samtalet är intressant för dig, desto lättare kommer det vara för dig att känna åt vilket håll du vill att samtalet ska gå. Precis som med den fysiska beröringen så vet vi inte om det är du som berör mig eller jag som berör dig. Kommunikationen är ett faktum.

Oxytocin
Oxytocin brukar också kallas för kroppens eget lugn-och ro-hormon. Vid mjuk beröring, kramar, smekningar, strykningar, klappar och massage frisätts detta hormon. Hormonet bildas i hypotalamus i hjärnan och transporteras ut i blodet via nervtrådar.

Hormonet är avgörande för människans överlevnad. Det lindrar smärta, påskyndar läkningen av skador, sänker blodtrycket och halterna av stresshormoner. Hormonet skapar ett förtroende och djupare känslomässiga band mellan människor. Det gör oss dessutom mer lugna, sociala och nyfikna. 

Andning
Det snabbaste sättet att skapa närvaro i stunden är att lägga vår uppmärksamhet på vårt andetag. Det snabbaste sättet att skapa närvaro till en annan människa är att börja synkronisera våra andetag; vi andas i takt. 

Andningen har av förklarliga skäl stor påverkan på oss. Med andningen kan vi snabbt påverka ph-värdet i kroppen, påverka våra celler och vårt nervsystem. Och genom olika andningsövningar kan vi få tillgång till många gömda rum i vårt inre. 

Andetaget är det första vi börjar kontrollera när vi vill undvika att känna. Som små barn upptäcker vi att genom att minska på andetaget så minskar upplevelsen av obehag från känslor som ilska, rädsla, skam. Samtidigt skapas det även spänningar i kroppen vilka stannar kvar och gör att andetagets omfång minskar. Och ju ytligare andning, desto svårare blir det att känna djupt. Vi tappar kontakten med vår kropp och får svårare att skapa kontakt med andra.

Genom att mjukna i kropp och sinne kan vi få kroppen att slappna av och andningen att automatiskt djupna. En annan människas hjälpande hand eller välvilliga guidning kan hjälpa vår kropp att hitta tillbaka till sitt naturliga, djupa andetag. 

Nakenhet
Det är skönt att vara naken! Vi är födda nakna och de flesta barn älskar att gå omkring utan kläder. Med åren blir många av oss mindre bekväma med att vara och visa oss utan skyddande lager. För en del skulle det vara skönt att få springa naken genom stan, för en andra en mardröm. 

Att känna och uttrycka behov till någon annan kan ibland vara mycket mer naket än att vara utan kläder. I Närhet vill vi att människor ska få vara nakna, fysiskt eller psykiskt, så mycket de vill. Men nakenhet får aldrig bli ett krav eftersom vi då oftast, fysiskt eller psykiskt, bara vill ta på oss igen. Allt får hända men ingenting behöver hända. 

Yoga
För vissa är yoga en livsfilosofi, för andra ett redskap. Om och hur man än väljer att ta in yoga i sitt liv så hjälper yogan oss att öka vår kroppsmedvetenhet och en medvetenhet kring hur kroppen känns i varje givet ögonblick. Vi blir inte bara medvetna om hur det känns utan vi övar oss också på att acceptera hur det känns, både det vi kallar behagligt och det vi kallar obehagligt. Så när vi kommer i kontakt med andra människor och känslor uppstår, behagliga eller obehagliga, hör vi vad vår kropp talar om för oss och har tränat oss på att vara i nuet. Det är endast härifrån som vi med medvetenhet kan välja att stanna kvar, backa eller gå vidare. 

Den tantriska yogan fokuserar specifikt på att få kroppen att mjuka i vårt bäckenbotten. Det är här den sexuella energin – vår livsenergi – skapas och ju mer avslappnade vi är desto lättare kan energin fyllas på och spridas till resten av kroppen. Inom tantran och tantrisk yoga vill vi stärka förbindelsen mellan hjärtat och könsorganet.

Meditation
Meditation är att lugna ned sinnet. Vi kan inte (som många felaktigt tror) tänka färre tankar, vi tänker alltid eftersom det är hjärnans uppgift. Men vi kan sakta ned farten på vårt tänkande och bli medvetna om våra tankar. Detta tror vi att alla människor behöver, både för att må bättre men också för att kunna förstå sig själva bättre. Om vi fokuserar på andningen, skapar musik, har sex, sitter i meditationsställning, stirrar in i ett ljus eller är ute och springer för att uppnå detta lugn, spelar ingen roll. Allt som får oss lugnare i tanken är en form av meditation. 

Att meditera tillsammans kan ge väldigt stor närhet. När vi sitter mitt emot varandra, andas och samtidigt tittar in i varandras ögon kan vi ibland uppleva mycket mer närhet och intimitet än när vi har sex.

Trauma
Ett trauma skulle kunna beskrivas som något vi upplevt som en psykisk eller fysisk chock i kombination med en känsla av hjälplöshet, vi var oförmögna att hjälpa oss själva. Det som kan ställa till det för oss är att trauman ofta sitter kvar hos oss på olika sätt, så att liknande situationer triggar samma känsla, ex rädsla, som när vi blev chockade, även fast det inte är farligt längre. Det skulle tex kunna handla om att en person som har upplevt ett fysiskt övergrepp som liten nu känner ett stort obehag för en viss typ av beröring. Här vill Närhet ge verktyg för att personen ska kunna uppleva beröringen som trygg igen, utan att rädsla från det gamla dyker upp.

Man skulle också kunna se avsaknaden av närhet som ett trauma i sig då beröring är livsviktigt för vår överlevnad. 

Energi
Energi är den kraft som behövs för att en förändring ska kunna ske. Det är anledningen till att till exempel saker rör på sig, låter, lyser, växer eller ändrar temperatur. 

Bara för att vi med blotta ögat inte kan se energi betyder det inte att den inte finns inom oss, runt omkring oss och mellan oss. Om jag håller min hand precis ovanför din hand så kommer du att kunna känna värmeenergi även fast jag inte rör dig fysiskt. 

Vi kan nästan vara säkra på att vi kan dela med oss av mer än värmeenergi till en annan människa. Att det finns annan energi som flödar mellan oss oavsett om vi kan förnimma den eller inte. Närhet vill låta människor utforska både sin egen energi och energin som uppstår i möten med andra. Vi kan beröra andra människor på så många olika sätt. 

Healing
Healing kan ofta användas för att läka små eller stora trauman. Det som kallas healing handlar om att skicka energi från en person till en annan för att denna ska kunna bearbeta traumat som har fastnat i kroppen. Detta sker oftast genom handpåläggning eller placering av behandlarens kropp nära / mot den som behandlas. Healing handlar mer om närvaro än om en viss teknik. 

Med medveten närhet kan vi heala varandras tidigare sår som finns i kroppen, vilka ofta lagrats i det sexuella centret i magens nedre del och bäckenet. För att uppnå en djupare förening och större intimitet krävs en öppenhet och sårbarhet i mötet med en partner. Man skulle kunna säga att man strävar efter att bli mentalt och emotionellt avklädd, skalar av sig alla föreställningar och tankar som man har om livet och varandra. Tillåter allt att visa sig när det kommer, för att komma ännu djupare in i kroppen. 

När vi tränar tillsammans med en partner kan vi uppnå ett kraftfullt energiflöde mellan oss. Det är en inre resa för oss men det förstärks genom att vi gör det tillsammans med en partner.

Orgasm
När vi slutar att se orgasmen som ett mål och istället kan börja slappna av i nuet, kan vi väcka upp vår naturliga orgasmiska natur. Vi upptäcker att njutning är något som alltid finns tillgängligt inom oss och inte något vi behöver jaga. 

Den tantriska orgasmen är en upplevelse som varar längre i kroppen än den 

“vanliga” orgasmiska upplevelsen (som mer syftar till fortplantning). Konsten är att slappna av i mötet med vår partner och bli medveten om närheten. Att känna in varje rörelse, känsla och upplevelse utan att behöva förändra något. Att släppa kravet på att det är något som måste uppnås och istället låta resan tillsammans vara i nuet. Orgasmen blir något som händer – inget man gör.

Extas
Man skulle kunna kalla själva orgasmen för en stund av extas. Vi vet också att genom träning så går det att förlänga denna orgasm tills tiden kanske inte ens finns längre. Om vi samtidigt också lär oss att expandera denna förnimmelse ut i hela vår kropp istället för bara könsorganet så är vi på god väg till att ramla av stolen.

Vi tror att den största extasen upplevs när vi känner oss ett med alltet, när tankar, känslor och vår fysiska kropp har lösts upp. Detta kan vi oftast bara uppleva vissa korta stunder i våra liv och det handlar inte alls om orgasm eller sex men det kan vara en väg att få utforska extas.  

Frysning, Freeze
Om ett lejon plötsligt dyker upp när vi är ute och går på stan så kommer vi troligtvis bli rädda och vår reaktion kommer vara antingen att fly, slåss eller frysa för att rädda våra liv. Detta är vår omedvetna respons på faran. Liknande rädsla kan uppstå om en person av olika anledningar är rädd för beröring. Vi har oftast ganska lätt att känna igen om den berörde flyr eller slåss, antingen så ryggar personen från beröringen eller så slår hen till oss. Det svåra kan vara att uppfatta när en person fryser, vilket ofta händer om personen varit med om något trauma. Frysningen kan se ut som om den berörde bara ligger och tar det lugnt vilket riskerar att vi korsar gränser med vår beröring. Närhet vill ge möjligheten att träna på att kunna känna igen dessa signaler och nyanserna av dem, så att alla kan få uppleva tryggheten i att få bli sedda och få sina behov tillgodosedda i möten med andra. 

Yoni / Lingam
Inom tantran hör vi ofta orden Yoni och Lingam vilka syftar till våra könsorgan (yoni hos kvinnan och lingam hos mannen). Mycket av vår livsenergi kommer just från området runt könet men skulle denna energi fastna här så kommer vi inte kunna ta del av all livsenergi vår kropp förser oss med. Vi vill därför få den energin som finns runt könet att röra sig i kroppen, specifikt att få upp den till hjärtat. Inom tantran vill vi stärka förbindelsen mellan hjärtat och könsorganet så att vi sammanflätar en kraftfull energi med den kärlek vi alla har naturligt inom oss. Spänningar i våra könsorgan hindrar oss från att känna allt som är möjligt. Dessa spänningar kan man få hjälp med att lösa upp via ex tantramassage/dearmorering. Med självberöring, yoniägg och tantrayoga kan vi även på egen hand öva på att öka kontakten med våra kön.