Alla människor består av samma material, har samma problem och glada stunder. Oavsett ålder, hudfärg, högskolepoäng, arbete, frukostvanor, kön, religion eller sexuell läggning så drivs och styrs alla av samma grundläggande behov.

Dessa behov gör oss, vare sig vi vill eller inte, alla sammanlänkade med varandra. I oss själva vill vi förena kropp, sinne och vår andliga strävan till ett. Denna förening tillsammans med sammanlänkningen till andra gör att det vi gör för någon annan lika mycket blir något vi gör för oss själva. Jag och du upphör och ren kärlek uppstår.

Denna kärlek vill föreningen skapa en träningsarena för. Träningen sker tillsammans med andra då vi utgår ifrån att människor vill vara nära andra människor fysiskt och psykiskt. Personer vill bli berörda om intentionen är god.